Harmonogram egzaminu zawodowego dla klas piątych

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 5 aep – kwalifikacja EKA.05

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.

godz.9.00

Część pisemna w wersji komputerowej sale: 203,204
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły
18 stycznia 2024 r.

godz.8.00

Część praktyczna  – model dk (dokumentacja z komputerem) sala 203,204
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8 kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 5 bsp  – kwalifikacja HAN.02

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz. 9.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 106
szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły
12 stycznia 2024 r.
godz.08.00
Część praktyczna  – model dk (dokumentacja z komputerem) 204
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8  kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 5 bsp  – kwalifikacja SPL.05

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz. 9.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 201
szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły
09 stycznia 2024 r.
godz. 9.00
Część praktyczna  – model d (dokumentacja) 31
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29  stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8 kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 5 chp– kwalifikacja HGT.06

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz. 9.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 206,301
szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły
09 stycznia 2024 r.
godz. 13.00
Część praktyczna  – model d (dokumentacja) 115
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego –27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8 kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024 r.
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 5 dtp  – kwalifikacja HGT.08

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz. 11.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 105,106
szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły
09 stycznia 2024 r.
godz. 13.00
Część praktyczna  – model d (dokumentacja) 115
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8 kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024 r.
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 5 elp, 5 flp  – kwalifikacja SPL.04

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz. 11.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 201,206,301,302
szczegółowy przydział zdających  do sali jest dostępny w holu szkoły
09 stycznia 2024 r.

godz. 13.00

Część praktyczna  – model d (dokumentacja) 32
szczegółowy przydział zdających  do sal jest dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8 kwietnia 2024 r.