Dyżur psychologa policyjnego

15.09. i 29.09. w godzinach 16.00 – 18.00 w szkole pełnić będzie dyżur psycholog policyjny.

Z jego porady mogą skorzystać  uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Dyżur w pokoju 304 A.