Harmonogram egzaminu zawodowy sesja styczeń – luty 2022

Wynik z egzaminu 31.03 2022 r. br. oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – 7.04. 2022 r. br.

Formuła 2019

Klasa 3 chp
Technik hotelarstwa – kwalifikacja HGT.03
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 8.00 203, 204
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 9.00 115

 

 

 

Klasa 3 ch – poprawa, kolejne podejście
Technik hotelarstwa – kwalifikacja HGT.03
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 9.00 115

 

 

Klasa 3dt
Technik organizacji turystyki – kwalifikacja HGT.07
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 8.00 206, 301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 9.00 31

 

Klasa 3el, klasa 3 fl– poprawa, kolejne podejście
Technik logistyk – kwalifikacja SPL.01
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 8.00 202
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 9.00 213

 

 

 

Klasa 3 ae poprawa, kolejne podejście
Technik ekonomista – kwalifikacja EKA.04
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 8.00 202
Część praktyczna
Dzień godz. sale
18 stycznia 2022 rok 8.00 105

 

 

 

R. Hołysz