Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2022

Wynik z egzaminu 31.03 2022 r. br. oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – 7.04. 2022 r. br.

Formuła 2017

Klasa 4ae, 4 be
Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 12.00 105, 201, 202, 203
Część praktyczna
Dzień godz. sale
18 stycznia 2022 rok 9.00 201, 203, 204, 206

 

 

 

Klasa 4ch
Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.13
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 10.00 301, 302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 13.00 115

 

 

 

Klasa 4 dt
Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.15
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 12.00 204, 206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 13.00 115

 

Klasa 4 dt – poprawa, kolejne podejście
Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.14
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 9.00 311

 

Klasa 4 el, 4fl, 4 hlh
Technik logistyk – kwalifikacja A.32
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 10.00 105, 201, 202, 203 ,204, 206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 13.00 31, 32

 

Klasa 4gs
Technik spedytor  – kwalifikacja AU.31
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 8.00 105, 201
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2022 rok 9.00 32

 

Klasa 4 hlh
Technik handlowiec – kwalifikacja AU.25
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 12.00 301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
14 stycznia 2022 rok 9.00 201

 

Klasa 4hlh – poprawa, kolejne podejście
Technik handlowiec – kwalifikacja AU.20
Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
11 stycznia 2022 rok 10.00 213

 

 

Klasa 3 ae – poprawa, kolejne podejście
Technik ekonomista – kwalifikacja AU.35
Część praktyczna
Dzień godz. sale
14 stycznia 2022 rok 9.00 201

R. Hołysz