Uwaga! Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Dnia 31 sierpnia 2018 roku (piątek) od godziny 9.00 w pokoju nr 100 zdający, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec- lipiec 2018 mogą odebrać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .

Przypominam, że:

  1. na stronie oke.poznan.pl można po zalogowaniu się w zakładce serwis uczniów i absolwentów sprawdzić wyniki z egzaminu zawodowego.
  2. zdający, którzy nie otrzymają świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą złożyć ponownie deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z tej części, z której nie uzyskali minimum punktowego. Termin składania deklaracji na sesję na styczeń – luty 2019 rok upływa dnia 9 września 2018 roku.

Renata Hołysz