Turniej Debat na Uniwersytecie Zielonogórskim

14 kwietnia 2023 roku  uczniowie klasy 4 FLP Sofia Courtin, Amelia Husar, Urszula Kwiatkowska i Maciej Kowalski reprezentowali naszą szkołę w Turnieju Debat zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Założenia programowe Turnieju Debat to edukacja społeczna młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ekoedukacji oraz edukacji obywatelskiej.
W tegorocznej edycji zespoły z województwa lubuskiego i dolnośląskiego  debatowały min. nad następującymi tezami: „Ekoedukacja powinna stać się obowiązkowym przedmiotem w szkole“ czy też „Postawy proekologiczne w społeczeństwie są związane z poziomem życia“.

Dzięki takim inicjatywom zwraca się uwagę na problemy współczesnego świata związane z ochroną środowiska.

Partnerami INPA UZ i sponsorami byli: Koło naukowe Unia Debat Oksfordzkich (UDO), Ekoenergetyka – Polska S.A., Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE), Fundacja Ekoenergetyki, Punkt EUROPE DIRECT Zielona Góra.

Opiekunem merytorycznym zespołu była Agnieszka Ciągło.

Agnieszka Ciągło

                                                Zespół nauczycieli przedmiotów logistycznych i spedycyjnych