Szkolne eliminacje Olimpiady Języka Rosyjskiego

6 grudnia 2018 roku w „Mikołajki” w CKUiZ Ekonomik odbyły się szkolne eliminacje I stopnia prestiżowej 50 edycji Olimpiady Języka Rosyjskiego. Konkurs ten zaliczany jest do najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce, a jej zasadniczym celem jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy objętej tematyką Olimpiady z zakresu tradycji i teraźniejszości szeroko rozumianej kultury materialnej i duchowej Polski i Rosji. Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się bardzo dobrą znajomością języka rosyjskiego (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), wiedzą z zakresu tematyki Olimpiady, wykraczającą poza szkolny program nauczania języka rosyjskiego, oraz umiejętnością przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski.

Niezmiernie miło nam poinformować, że uczeń klasy 3be, Jakub Bieliński, uzyskał 97 pkt na 100 możliwych! Wg komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie organizatorów Olimpiady (Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM w Poznaniu) do eliminacji II stopnia (okręgowych) 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy podczas eliminacji I stopnia (szkolnych) uzyskali za test 50 i więcej punktów. Kwestia awansu Jakuba do zawodów okręgowych wydaje się zatem być tylko formalnością. Czekamy na oficjalne potwierdzenie. Opiekunem merytorycznym Jakuba jest nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego pan Oleg Krot.

Komisja Języków Obcych

Skip to content