Rekrutacja stypendystów KFnrD

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.

Znają Państwo zdolnych i pracowitych uczniów? Warto im dać znać o naszym programie!

Nie jesteśmy klubem prymusów! Żeby zostać stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci nie trzeba mieć samych szóstek. Nie interesują nas wyłącznie zwycięzcy olimpiad.

Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Rzucamy trudne wyzwania, inspirujemy, zarażamy nowymi pasjami. Umożliwiamy pracę w nowoczesnych laboratoriach, kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzatorami nauki, spotkanie fantastycznych rówieśników.

Pokazujemy, jak naprawdę wygląda praca badacza, na czym polega warsztat krytyka lub pisarza, z jakimi problemami mierzą się dzisiaj uczeni.

Skip to content