Organizacja pracy szkoły 1 i 2 czerwca br.

  1. W związku z organizacją egzaminu zawodowego w dniach 01 i 02.06 2022 r. (środa, czwartek) przypominam, że są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W tych dnia nie są realizowane tylko zajęcia dydaktyczne – wychowawcze,  natomiast pozostałe zadania szkoły są wykonywane zgodnie z harmonogramem  i w związku z tym pozostajecie  Państwo do dyspozycji.

2. Dnia 13.06.2022 roku (poniedziałek) w związku z organizacją egzaminu zawodowego w sesji lato 2022 zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji pierwszej rozpoczną się o godz.11.30 i odbywać się  będą według poniższego harmonogramu – Zarządzenie nr 05/2022  z 24.05.2022 r.

Harmonogram – rozkład dzwonków

Kolejna lekcja

                Godzina
11.30 – 12.00
       2. 12.05 – 12.35
       3. 12.40 – 13.10
      4. 13.15 – 13.45
     5. 13.50 – 14.20
    6. 14.25 – 14.55
    7. 15.00 – 15.30
    8. 15.35 – 16.05
    9. 16.10-16.40

R. Hołysz