Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. XXXII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

Bieżąca edycja Olimpiady ma na celu przybliżenie uczestnikom problemu funkcjonowania gospodarki światowej. Taki dobór hasła przewodniego w znacznej mierze podyktowany jest natężeniem dyskusji na temat społeczno-gospodarczych konsekwencji wolnego handlu zarówno dla państw rozwijających się, jak i rozwiniętych. Ze względu na zachodzące w ostatnich latach znaczące zmiany w polityce handlowej najważniejszych dla gospodarki światowej państw, debata ta wykroczyła poza krąg akademicki. Świadczy o tym silne zainteresowanie mediów, w tym także nie branżowych. Stąd też, zgodnie z misją Olimpiady, Komitet Główny w ramach XXXII OWE pragnie przybliżyć uczestnikom podstawy teoretyczne oraz doświadczenia historyczne związane z ekonomią międzynarodową. Ma to pozwolić na lepsze zrozumienie zmian zachodzących we współczesnym świecie, a także umożliwić prognozowanie ich prawdopodobnych konsekwencji.

W XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, podobnie jak we wcześniejszych jej edycjach, w części pisemnej pojawią się zagadnienia związane z hasłem przewodnim. Tradycyjnie, części testowe zawodów obejmować będą całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Dla zawodów I i II stopnia (szkolnych i okręgowych) przewidziana jest forma pisemna. Natomiast zawody III stopnia (centralne) przeprowadzone zostaną zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  7 listopada 2018 r. (środa). Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie
Katarzyna Poniedziałek
Jadwiga Pszonka

Więcej informacji: http://owe.pte.pl/

Skip to content