Likwidacja Stowarzyszenia

Z dniem 16 listopada 2023 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Ekonomiku w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Długiej 5, NIP 9291809804, REGON 080314667 zostało zlikwidowane.

Skip to content