Komunikat dla uczniów, słuchaczy KKZ i absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji lato 2023 roku

 

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) lub egzaminu zawodowego (formuła 2019) będą dostępne 31 sierpnia 2023 roku od godz. 10.00  dla uczniów z klas 3 ae, 3 brh, 3 el,  słuchaczy KKZ, uczniów i absolwentów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu po zalogowaniu się w portalu zdającego – http://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (formuła 2017) lub certyfikat kwalifikacji zawodowej (formuła 2019) będzie do odbioru w szkole w pokoju nr 100 od dnia 8 września br.

 


Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego  mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego, w kolejnej sesji zima 2024.

Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 jest złożenie (przesłanie pocztą mailową na adres r.holysz@ekonomik.zgora.pl) deklaracji przystąpienia do egzaminu. Deklaracja dostępna jest na stronie szkoły w zakładce uczeń – egzaminy zawodowe. Termin przesłania deklaracji do dnia 15 września 2023 r.