Komunikat dla uczniów, absolwentów i słuchaczy KKZ, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW, SŁUCHACZY KKZ, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 ROKU

Informacje na temat wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie oraz odbioru świadectw  potwierdzających  uzyskanie kwalifikacji
 w zawodzie będą do  odbioru w szkole dnia 31sierpnia 2020 roku w pokoju nr 100 według poniższego harmonogramu:

Lp. godzina odbioru klasa wychowawca
1. 11.30 -12.00 2 ae i 3 beh J.Pszonka /I.Dobrzańska
2. 12.00 -12.30 2 be H.Puk
3. 12.30 – 13.00 2 ch  i KKZ B.Powchowicz/W.Pominkiewicz
4. 13.00 – 13.30 2 el A.Lewandowska
5. 13.30 -14.00 2 fl S.Szalek
6. 14.00 – 14.30 2 hlh i absolwenci D.Sawicka- Semik

 

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji – styczeń 2021.

Warunkiem ponownego przystąpienia do

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz :
  • do dnia 11 września br. – absolwenci
  • do dnia 15 września br. – uczniowie i słuchacze KKZ

Jednocześnie informuje, że wyniki będą dostępne online na stronie www. oke.poznan.pl – kwalifikacje jednoliterowe oraz na stronie SIOEPKZ – kwalifikacje dwuliterowe.

R. Hołysz

Skip to content