KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW,  KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2021 ROKU

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą dostępne dla uczniów
z klas 4,  klasy 3 dt oraz uczniów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu, absolwentów dnia 31 marca 2021 roku (środa) od godz. 10.00  po zalogowaniu się w portalu zdającego właściwym dla OKE Poznań i danego ośrodka egzaminacyjnego: http://poznan.epkz.cke.edu.pl/

Kody aktywacyjne umożliwiające  zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekażą wychowawcy klas do dnia 30.03. br.  

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji czerwiec – lipiec 2021. Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwic – lipiec 2021 jest złożenie – przesłanie pocztą mailową na adres: r.holysz@ekonomik.zgora.plDeklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce: uczeńegzaminy zawodowe do dnia 08 kwietnia br.

Terminy i sposób odbioru świadectw potwierdzających  uzyskanie kwalifikacji w zawodzie zostaną podane oddzielnym komunikatem po otrzymaniu dokumentów z OKE Poznań.

Jednocześnie informuje, że wyniki dla absolwentów będą dostępne online na stronie www. oke.poznan.pl – kwalifikacje jednoliterowe .

R. Hołysz