Ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły biblioteka szkolna będzie czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach popołudniowych – od 14:00 do 17:00, w środę od 9:00 do 12:00.

ZAPRASZAMY

Nauczyciele bibliotekarze