9 i 10 stycznia 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w związku z organizacją w sesji styczeń – luty 2019 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Renata Hołysz
wicedyrektor CKUiZ