Europejski Dzień Języków Obcych w Ekonomiku

26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Jego celem jest, m.in. popularyzacja nauki języków obcych, zwiększenie świadomości znaczenia języków europejskich oraz ich różnorodności, a w rezultacie poznanie kultury, tradycji i obyczajów wszystkich mieszkańców Europy. Nie mogło tego zabraknąć i w naszej szkole. Tego dnia nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego przeprowadzili lekcje w taki sposób, aby poprzez zabawę i różne gry językowe [np. Kahoot] oraz prezentacje multimedialne zachęcić i zmotywować uczniów do większego zaangażowania się w naukę angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz innych języków.

Nauka języków obcych jest niezmiernie ważna w kontekście komunikacji, praktyk zagranicznych i podróżowania po świecie. Dzięki znajomości języków obcych możemy lepiej poznać i zrozumieć zmieniający się świat wokół nas.

Komisja Języków Obcych