Od jutra, 31.05.2021 wracamy do nauki stacjonarnej i cieszy się na powrót bezpośrednich kontaktów.