Słucham bo chce wiedzieć – o nas w Radiu Zachód

„Migracja w UE – wzbogacenie i/lub zagrożenie?” projekt realizowany w ramach programu Erasmus + wraz ze szkołami z Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii. Rezultaty trzyletniego projektu zaprezentowane na konferencji dnia 30 maja 2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 “ Ekonomik”. Podczas konferencji nastąpiło również otwarcie wystawy oraz prezentacja publikacji “ Otwartość, mobilność i wielokulturowość”

 

 

Nasze działania przedstawione przez Jadwigę Tomczyk ( koordynatorkę projektu) oraz Jakuba Małańczuka ( uczestnika projektu) w rozmowie z Panią Elżbietą Wozowczyk-Leszko w audycji “ Słucham bo chcę wiedzieć” ( 4 czerwca 2023)