Początek współpracy ze szkołą w Libercu


W piątek 2 grudnia 2022 r. w Libereckiej Okręgowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Akademii Biznesu w Zielonej Górze oraz Akademii Biznesu w Libercu.
Do spotkania doszło z inicjatywy jednego z naszych Rodziców, pana Andrzeja Kizimowicza, członka Rady Szkoły, który swoim zaangażowaniem wskazuje na ważny udział rodziców w życiu szkoły.

Tematem spotkania była wzajemna współpraca szkół przy zaangażowaniu Libereckiej Izby Gospodarczej. Obie uczelnie były również zainteresowane doświadczeniami z transgranicznych czesko-polskich projektów „Firmy” i „Kompetencje 4.0”, których partnerem wiodącym była firma OHK Liberec.

W spotkaniu uczestniczyła pani dyrektor CKZiU Barbara Bogacz-Szczepańska, pani inż. Petra Voplakalova – zastępca dyrektora do działań projektowych i kształcenia ustawicznego oraz pani mgr Regina Pfannenstielova – dyrektor Akademii Biznesu. Spotkanie koordynował pan inż. Martin Prochazka – Dyrektor Okręgowej Izby Gospodarczej.

Po spotkaniu, pani dyrektor Barbara Bogacz-Szczepańska uczestniczyła w zwiedzaniu szkoły. Następnie zapoznała się z jej historią i zakresem prowadzonych w niej działań. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie przepięknego Liberca.

Jest to początek współpracy z czeską placówką Obchodni Akademie. Planowane wzajemne kontakty będą polegały na wyjazdach integracyjnych młodzieży i nauczycieli naszej szkoły do Liberca oraz rewizytach w Zielonej Górze gości z partnerskiej szkoły.

Więcej informacji: Szkoła Obchodní akademie w Libercu

Podręczniki do pobrania: https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/ucebnice-ke-stazeni-podreczniki-do-pobrania/

Skip to content