Zebrania z rodzicami- 23.09.2021

KOMUNIKAT

 Dnia 23 września br. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów z poniższych klas.

 

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sale
2ae ANNA BIAŁOSTOCKA 312
3 el PIOTR LACHOWCZ 208
3 bsp KAROL TARASZKIEWICZ 310

KOMUNIKAT

 Dnia 23 września br. (czwartek) o godz. 17.00 dyrektor  szkoły zaprasza rodziców uczniów z klas 4 ae, 4 be, 4 ch, 4 dt  na spotkanie, które odbędzie się w  świetlicy szkolnej.

 Wychowawcy klasy spotkają z rodzicami uczniów po zakończeniu spotkania
z dyrektorem szkoły według poniższego harmonogramu:

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sale
4 ae JADWIGA PSZONKA 203
4 be HUBERT PUK 212
4 ch BEATA POWCHOWICZ 308
4 dt JOANNA MICHALIK – PIETRASZAK 17

 

Dnia 23 września br. (czwartek) o godz. 17.30 dyrektor  szkoły zaprasza rodziców uczniów z klas 4 el, 4fl,  4gs, 4 hlh na spotkanie, które odbędzie się w  świetlicy szkolnej.

Wychowawcy klasy spotkają z rodzicami uczniów po zakończeniu spotkania
z dyrektorem szkoły według poniższego harmonogramu:

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sale
4 el ANNA LEWANDOWSKA 108
4 fl SYLWIA SZALEK 303
4 gs PIOTR SKALSKI 300
4 hlh KAROLINA KRUSZELNICKA 107

 

R. Hołysz