Zapraszamy do udziału w XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłaszania do dnia 3 listopada 2020 r. na adres w.pominkiewicz@ekonomik.zgora.pl

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje podstawę programową dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

 1. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje –– następujące obszary:
  1. Gospodarka rynkowa
  2. Rynek finansowy
  3. Rynek pracy
  4. Przedsiębiorstwo.
 1. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady
  i związany jest z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XVI edycji Olimpiady to „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
 • Ekologia – ekotrendy i wyzwania ekologiczne
 • Dialog z interesariuszami

Więcej informacji na stronie: http://www.olimpiada.edu.pl/

Skip to content