Zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych

Uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat cyberprzemocy i profilaktyki narkotykowej. Prowadzącą spotkanie była Pani Wioleta Sokołowska, która od wielu już lat współpracuje regularnie z naszą szkołą. Pani Sokołowska jest policjantką co ułatwia  przedstawienie zagadnień związanych z cyberprzemocą i narkotykami  w kontekście odpowiedzialności karnej.

Pedagodzy szkolni