XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywać się będzie pod hasłem „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi
i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości.

Od roku szkolnego 2018/2019 OWE jest włączona do sieci olimpiad międzynarodowych. Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki Komitet Główny OWE został upoważniony do wyłonienia reprezentacji Polski młodych ekonomistów na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Do zawodów centralnych kwalifikowanych jest 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Zawody I stopnia (szkolne) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  8 listopada 2023 r. (środa). Rozpoczęcie zawodów: godz. 13:00.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady
    (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 5 października

Więcej informacji:

http://owe.pte.pl/

http://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

 Nauczyciele przedmiotów zawodowych – ekonomicznych
A. Mitros i J. Pszonka