XLIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS STATYSTYCZNY

Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w XLIX Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zadanie Konkursowe polega na opracowaniu jednego z trzech podanych do wyboru tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski.

Uczniowie Ekonomika wielokrotnie odnosili sukcesy w tym konkursie zajmując czołowe miejsca. Dla najlepszych uczniów Organizator Konkursu przewidział nagrody rzeczowe.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem i tegorocznymi tematami na stronie  http://cbs.stat.gov.pl/konkurs/

Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt mailowy a.kozikowska@ekonomik.zgora.pl

Aleksandra Kozikowska