,,Wyprawka Szkolna”

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pobierają wniosek u pedagoga szkolnego sala 304 a od 2.09. 2019 do 4.09.2919 r. 

A.  Przemyślańska