Wyprawka szkolna 2021

Rządowy program,,Wyprawka Szkolna‘’ skierowany jest  do  uczniów posiadających  aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania  zakupu podręczników szkolnych,materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022.

Termin składania wniosków : do 3 września 2021r.

Miejsce: sekretariat szkoły lub gabinet pedagogów s.304a.

Skip to content