W ramach Rządowego Programu Pomocy,  uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Wniosek można pobrać 3.09.2018 r. Termin złożenia 4.09.2018 r. u pedagoga.

Anna Przemyślańska