Świadectwa maturalne (lub informacje o wynikach) będą do odbioru 9 lipca 2024 o godz. 12.00 w poniższych salach:

  • klasa 5aep – 105
  • klasa 5bsp – 106
  • klasa 5chp – 107
  • klasa 5dtp – 108
  • klasa 5elp – 114
  • klasa 5flp – 115
  • absolwenci – pokój 100

W razie nieodebrania wyników w powyższym terminie, świadectwa będzie można odbierać w pok. 100. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru można do tego upoważnić PISEMNIE inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać dane absolwenta (w tym PESEL) oraz numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej.

Wyniki można sprawdzić samodzielnie od 9 lipca na stronie http://ziu.gov.pl/ logując się za pomocą danych otrzymanych w szkole lub profilem zaufanym.

UWAGA!

W przypadku niepowodzenia na JEDNYM egzaminie obowiązkowym, można złożyć WNIOSEK o chęci przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (20.08. – część pisemna, 21.08. – część ustna). Termin złożenia wniosku – do 16 lipca 2024