Wycieczka klasy 2 ae do Muzeum Ziemi Lubuskiej

Wycieczka do Muzeum Ziemi Lubuskiej pozwoliła uczniom na lepsze poznanie historii Zielonej Góry i regionu.
Uczniowie zwiedzili galerię malarstwa, wystawę gotyckiej rzeźby sakralnej oraz sztuki barokowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja przedstawiająca historię Zielonej Góry oraz rozwoju kolejnictwa. Dzięki rozbudowie i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej w bardzo atrakcyjny i nowoczesny sposób prezentuje swoje zbiory.

Hubert Puk

Galeria zdjęć