VIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności  Menedżerskich

Rozpoczynamy VIII edycję Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości. Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”.

 Najważniejsze terminy VII Olimpiady WiUHM

– eliminacje szkolne – 19 października 2022 r.

– zawody okręgowe – 17 listopada 2022 r.

– finały (zawody centralne) – 15-16 grudnia 2022 r.

ZAWODY I STOPNIA (SZKOLNE)
ODBĘDĄ SIĘ 19 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
O GODZINIE 10.30 – 11.30

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE.

Dorota Ziembińska-Maj
Helena Lewandowska