VII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich

Rozpoczynamy VII edycję Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Laureaci i finaliści Olimpiady  w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Program VII Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym: „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”

Najważniejsze terminy VII Olimpiady WiUHM
– eliminacje szkolne – 21 października 2021 r.
– zawody okręgowe – 18 listopada 2021 r.
– finały (zawody centralne) – 10 grudnia 2021 r.

ZAWODY I STOPNIA (SZKOLNE)
ODBĘDĄ SIĘ 21 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
O GODZINIE 8.40 – 9.40

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE.

Dorota Ziembińska-Maj
Helena Lewandowska