V Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich

Rozpoczynamy V edycję Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Program V Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym: Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej

Najważniejsze terminy V Olimpiady WiUHM

– eliminacje szkolne – 18 października 2019 r.

– zawody okręgowe – 15 listopada 2019 r.

– finały (zawody centralne) – 12 – 13 grudnia 2019 r.

ZAWODY I STOPNIA (SZKOLNE)  ODBĘDĄ SIĘ 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ O GODZINIE 11.25 – 12.25

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE.

Dorota Ziembińska-Maj
Helena Lewandowska