UWAGA !!!

W związku z wytycznymi podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej informujemy, iż placówki oświatowe w Zielonej Górze od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa do 25.03.2020 r. (środa) zostają zamknięte.

Jednocześnie zawiadamiamy, że już od jutra, 12.03.2020 r. (czwartek) uczniowie szkół ponadpodstawowych –
w tym CKZiU nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze  nie przychodzą do szkoły.  

Wszyscy nauczyciele CKZiU nr 3 „Ekonomik” w dniach 12-13.03.br są obecni w pracy w godzinach 9 00 – 12 30, ale nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  O godzinie 10 00 w dniu 12.03. przewidziana jest rada pedagogiczna (świetlica).

Uczniowie szkoły przebywający na praktykach szkolnych zobowiązani są je przerwać od 12.03.br. Wszelkie dodatkowe, szczegółowe informacje w tym zakresie będą podawane na bieżąco na stronie internetowej.

Ze względu na ewentualne zmiany dot. organizacji pracy szkoły prosimy o stałe monitorowanie strony szkoły i dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły

http://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zamkniete-szkoly-i-przedszkola-wyjasnienia-men