Komunikat dla Maturzystów

Szanowni Maturzyści,

w związku z utrzymującym się nadal (do 24 maja br.) stanem ograniczonej działalności szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż tegoroczni Maturzyści będą mogli odbierać indywidualnie świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg następującego harmonogramu:

wtorek 28.04. br. – klasy :

4 ae – godz. 10 00 – 11 00

4 be – godz. 11 00 – 12 00

4 ch – godz. 12 00 – 13 00

środa 29.04. br. – klasy:

4 dt – godz. 10 00 – 11 00

4 el – godz. 11 00 – 12 00

czwartek 30.04. br. – klasy:

4 fl – godz. 10 00 – 11 00

4 gs – godz. 11 00 – 12 00

Wszystkich Maturzystów prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności (maseczka, rękawiczki, zachowanie odstępu 2 m w sytuacji pojawienia się więcej niż 2 osób). 

Jednocześnie, korzystając z okoliczności wydawania świadectw, informujemy  Maturzystów o możliwości zwrotu książek do biblioteki szkolnej we wskazanych wyżej terminach.

Dyrektor szkoły