Święto Narodowe 3 Maja

230 lat temu – 3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.
Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.

Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy.

Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy.

W związku z okrągłą rocznicą proponujemy Wam udział w konkursie historycznym ,,Konstytucja 3 maja”. Regulamin konkursu w załączniku. Prace należy przesłać na adres e-mail nauczycieli historii do 15 maja chyba, że wrócimy do szkoły…

Anna Ruta-Suwała

konkurs