STYPENDIUM FUNDACJI EFEKT MOTYLA

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019!

Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich w roku szkolnym 2017/18 mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, dla wybranych stypendystów Fundacja organizuje weekend motywacyjny w Warszawie w październiku 2018 r.

Jak aplikować?

Wypełniając wyłącznie elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2017/2018. Wniosek do pobrania: http://goo.gl/W2pQto

Do kiedy można składać wnioski?
Na zgłoszenia czekamy w dn. 1-15 lipca 2018r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Stypendium jest adresowane do uczniów, którzy spełniają  łącznie wszystkie poniższe
warunki:

  • wykazują wysokie wyniki w nauce;
  • pochodzą z terenów wiejskich;
  • mają niewysoki dochód w rodzinie.

 

Ile wynosi stypendium?

Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 w transzach po 300 zł miesięcznie.

 

Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium?

Nie ustalamy progu dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybieramy osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

 

Czy można ubiegać się o stypendium po ukończeniu 18 roku życia?

Nie, stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

 

Kto może się ubiegać o stypendium?

Niepełnoletni uczniowie VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum i szkół średnich (licea, technika i szkoły zawodowe) mieszkający na terenach wiejskich.

Więcej informacji o stypendium:

 

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: stypendia@papilionis.org

Wnioski do pobrania u p. Renaty Muszkiety-Stawczyk