Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego

Ankieta

 

 

Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego jest miejscem, w którym uczeń na każdym szczeblu edukacji może dowiedzieć się jak zaplanować swoją przyszłość zawodową, rodzic natomiast – jak wspierać w tych planach swoje dziecko.

Młodzież określa swoje predyspozycje zawodowe, poznaje reguły rządzące rynkiem pracy, uzyskuje informacje o ścieżkach edukacyjnych, lokalnym rynku i ofertach pracy, bezpłatnych szkoleniach i warsztatach.

Centrum wyposażone jest w duży i różnorodny zbiór materiałów zawodoznawczych, przewodników, teczek o zawodach, narzędzi i metod do planowania kariery zawodowej, testów, kwestionariuszy predyspozycji, multimedialnych programów komputerowych i wiele innych. Nasze usługi kierowane są do grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych i są bezpłatne.

Zakres usług:


Przedszkola
Zajęcia warsztatowe: ,,Role zawodowe”. Praca indywidualna oraz zespołowa. Forma artystyczno – manualna z wykorzystaniem technik plastycznych oraz dramy. Zajęcia współprowadzone są z uczniami Ekonomika. Przedszkolaki podają nazwy i określają atrybuty poszczególnych zawodów oraz zadania i czynności. Poprzez zabawę wchodzą w role zawodowe i poznają znaczenie pracy w życiu człowieka.

Szkoły podstawowe

 1. Zajęcia grupowe: „Poznaj świat zawodów”  – podczas zabaw, gier i ćwiczeń uczniowie dowiadują się o roli pracy w życiu człowieka, poznają bogactwo świata zawodów. Wprowadzone zostają pojęcia: mocne strony, zdolności, talent, zainteresowania,.  „Orientacja zawodowa”- czynniki wyboru szkoły ponadpodstawowej, określanie predyspozycji zawodowych, trendy rynku pracy, typy szkół ponadpodstawowych, kierunki kształcenia w szkołach technicznych i zawodowych, zasady naboru.
 2. Konsultacje indywidualne-pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 3. Lekcje pokazowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”-przybliżenie uczniom specyfiki wybranych zawodów, pokazanie  pracowni.
 4. Współpraca z rodzicami:
  a. prelekcje w ramach wywiadówek na temat reformy szkolnictwa zawodowego, oferty szkół technicznych, zasad naboru,
  b. konsultacje indywidualne – pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 5. Udostępnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej (szkolny system informacji zawodowej – specjalistyczny multimedialny program komputerowy „e-SzOK 5” ulotki i broszury, książki i informatory, czasopisma, programy komputerowe na CD-ROM)

Szkoły ponadpodstawowe

 1. Zajęcia grupowe: „Kim być? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu”, „Metody poszukiwania pracy-która najlepsza”, „Jakich błędów unikać pisząc CV i list motywacyjny”, „Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Współczesny rynek pracy-oczekiwania pracodawców, zarobki, poszukiwane zawody.”
 2. Konsultacje indywidualne- pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub przygotowanie do poszukiwania pracy.
 3. Udział uczniów w OTK, Targach Pracy, Targach Edukacyjnych.
 4. Organizowanie Targów Kariery w Ekonomiku – prezentacja uczelni wyższych z regionu, instytucji rynku pracy i pracodawców.
 5. Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych.
 6. Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy: PUP, WUP, PIP, OPZL, OHP, agencje pracy, itp.
 7. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.

Rodzice

 1. Konsultacje indywidualne – pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 2. Spotkania grupowe w szkołach – typy szkół ponadpodstawowych, zmiany w kształceniu zawodowym po 2012 r.

Uwaga!

Szkolni doradcy  zawodowy uwzględniają sugestie nauczycieli i uczniów w sprawie prowadzonych zajęć. Tematyka konkretnych spotkań, czas trwania zajęć i miejsce mogą być ustalone indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy.
Termin wizyty indywidualnej należy wcześniej ustalić ze szkolnym doradcą zawodowym.


Kontakt

 • Marta Zaleska / e-mail: m.zaleska@ekonomik.zgora.plgabinet 24
 • Radosław Dudek / e-mail: r.dudek@ekonomik.zgora.plgabinet 24

Doradcy zawodowi pracują w/g następującego harmonogramu:

Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Marta Zaleska 7.45-12.45 8.30-12.30 12.30-17.30 12.0-16.00 8.30-11.30
Radosław Dudek
12.30-17.30 11.00-15:00 9.0-13:00 9.0-13:00 11.00-15:00