Spotkania dla uczniów klas pierwszych z Policją

W dniu 7 listopada uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielem Policji  .Spotkania miały na celu podnieść świadomość prawną związaną  z narkotykami i dopalaczami. Omówiono konsekwencje ich zażywania. Uczniowie zobaczyli także film profilaktyczny dot. zagrożeń związanych z  zażywaniem dopalaczy. Spotkanie prowadziła p. psycholog z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze p. W. Sokołowska.

Fotorelacja >>> ALBUM

                                                                                             Pedagodzy A.Przemyślańska, A.Czajka