Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronowirusem

UWAGA !!!

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa przekazujemy do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli nr całodobowej infolinii NFZ, pod którym można uzyskać informacje, jak postępować w sytuacji podejrzenia zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2:

800 190 590

Jednocześnie zalecamy, jako szkoła, zapoznanie się i przestrzeganie następujących rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

  1. Apel do rodziców, aby nie posyłali do szkoły dzieci chorych lub przeziębionych
  2. Apel do nauczycieli, aby nie przychodzi chorzy lub przeziębieni do miejsca pracy.
  3. Przekaz informacji uczniom na lekcjach wychowawczych dot. przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej.
  4. Rezygnacja z wyjazdów do miejsc, w których zarejestrowano przypadki zachorowań na koronawirusa.
  5. W sytuacji powrotu z terenów występowania koronawirusa i zanotowania pojawienia się objawów grypopodobnych bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zgłoszenie się na oddział zakaźny szpitala.
  6. Monitorowanie komunikatów publikowanych na stronach GIS, MZ i w mediach.

Dyrektor CKZiU nr 3 „Ekonomik”