Pilne! Potrzebna krew dla naszego ucznia

Uczeń naszej szkoły oczekuje na operację ratującą życie. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest krew 0 Rh (minus).

Krew dla naszego ucznia można oddać  w czwartek 19.11. od godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Zielonej Górze ul. Zyty 21, na hasło EKONOMIK.