Pierwszy sukces Spółdzielni Uczniowskiej „Góra Pomysłów”

Uczniowie klasy 2beh o profilu technik handlowiec postanowili zaangażować się w działalność handlową w formie Spółdzielni Uczniowskiej. Jako pierwszy cel postawili sobie samodzielne przygotowanie i sprzedaż ozdób świątecznych. Znaleźli pomysły na ozdoby, które samodzielnie wytworzyli, oraz poszukali możliwości sfinansowania materiałów, które posłużyły do wykonania produkcji. Sprawdzian z przedsiębiorczości zdali na ocenę celującą, ponieważ zorganizowali samodzielnie kiermasz przed świętami podczas zebrań z rodzicami, na którym sprzedali całą swoją produkcję. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wspomogły działalność spółdzielni oraz zakupili produkty uczniów. Wygospodarowany w ten sposób zysk uczniowie przeznaczyli w części na dalszą działalność  spółdzielni a częściowo przekazali na cel charytatywny. Zielonogórskie Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt boryka się z ogromnymi problemami finansowymi i każda pomoc stanowi dla niego wielkie wsparcie. Uczniowie postanowili więc wspomóc schronisko i zakupili karmę dla zwierząt za ponad 200 zł, którą przed feriami zawieźli do schroniska.

Wielkie gratulacje dla uczniów za zorganizowanie tak udanej pierwszej akcji spółdzielni, włożony wysiłek i zaangażowanie.

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej
Dorota Ziembińska-Maj