Instytucje pomocowe wspierające nauczycieli, wychowawców i rodziców

 

NAZWA INSTYTUCJI NUMER TELEFONU, GODZINY PRACY
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja” ul Nowa 2a Rejestracja: 782 614 637 (dr Sybilski)
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
w Zielonej Górze ul.Drzewna 13.
 68 324 16 95
Psychiatra Klimek-Żołnowska, ul Wyspiańskiego 13. 607 569 699
Psychiatra Kruk-Zapała (osoby pełnoletnie) – przyjmuje w przychodni przy ul.Wyszyńskiego 99. 608 218 922
Wioletta Tymków-Grzyś – psychoterapeuta – przyjmuje na fundusz w ośrodku Relacja, prywatnie w Raculi. 605422565

 

Poradnia Młodzieżowa Towarzystwa Rozwoju Rodziny

ul. Westerplatte 27
65 – 084 Zielona Góra

68 325-37-87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II.

65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 5

068/452-75-90, 068/452-75-53,

7:30-15:30

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej

65-204 Zielona Góra ul. Piaskowa 9E

068/324-49-00,

telefon zaufania: 068/328-08-63

czynny całodobowo

Lubuski Ośrodek profilaktyki i Terapii dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Narkotyków

65-090 Zielona Góra ul. Jelenia 1a

068/453-20-00

12:00-19:00

Towarzystwo Integracji Społecznej

65-060 Zielona Góra ul Drzewna 13

068/327-18-63

8:00-20:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

65-060 Zielona Góra ul. Reja 3/1

 068/324-14-74, 068/320-27-26
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba”

65-001 Zielona Góra Pl. Matejki 3A

 068/454-92-32, 602-558-017,

czwartek 17:00-19:19:00

Pogotowie Opiekuńcze

65-001 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116

 068/326-05-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

65-534 Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2

 068/323-69-00

7:30-15:30

Poradnia Zdrowia Psychicznego,

Poradnia Odwykowa – alkohol,

Poradnia Odwykowa – środki psychoaktywne

Poradnia neurologiczna

Poradnictwo Psychologiczne

65-001 Zielona Góra ul. Zamnenhofa 27/19

 068/327-14-63
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

65-044 Zielona Góra ul. Wazów 36

 068/325-79-17

8:00-18:00

Biuro Pełnomocnika oraz Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

65-001 Zielona Góra ul. Dworcowa 31

 068/327-05-18

8:00-20:00

Zarząd Rejonowy Czerwonego Krzyża

65-018 Zielona Góra ul. Jedności 22B

 068/325-38-12

8:00-15:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

65-060 Zielona Góra ul. Drzewna 13

 068/324-16-95

8:00-16:00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

65-021 Zielona Góra ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41

 068/475-56-55, 56, 57, 58

8:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-016 Czerwieńsk

068/321-90-92, 068/327-88-83

8:00-16:00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

66-010 Nowogród Bobrzański ul. Ogrodowa 9

068/327-68-43

poniedziałek 8:00-16:00,

wtorek-piątek 7:00-15:00

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-003 Zabór ul. Lipowa 15

068/321-83-05/06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

66-008 Świdnica ul. Długa 25

 068/327-32-30

poniedziałek 7:10-16:00

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży

66-003 Zabór

068/327-40-28 sekretariat

068/327-40-87 Izba Przyjęć

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

66-003 Zabór

068/352-35-27