3 lipca 2017

Anna Przemyślańska

Godziny pracy pedagoga szkolnego

sala 304A

 – Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna Przemyślańska 8.00 – 15.00 9.45 – 16.45 8.00 – 15.00 7.45 – 14.45 8.00 – 15.00

 

KONTAKT

tel. 454-45-65

e-mail:  a.przemyslanska@ekonomik.zgora.pl

 

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • opieka pedagogiczna nad uczniami klasy I i IV
 • diagnoza środowiska ucznia
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego
 • działanie interwencyjne w sytuacjach trudnych pod względem wychowawczym
 • poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów
 • wspieranie wychowawców, nauczycieli i rodziców w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • praca w Szkolnym Zespole Wychowawczym
 • prowadzenie Szkolnego Wolontariatu
 • opieka i pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (możliwości i procedury uzyskania zasiłków, wyprawki, stypendiów, dożywiania)
 • pomoc w przygotowaniu odpowiednich wniosków i kompletowaniu dokumentów potwierdzających uzyskane przez rodzinę dochody
 • czuwanie nad właściwym dysponowaniem środkami uzyskanymi przez rodzinę na pomoc materialną
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami udzielającymi wsparcia materialnego
Skip to content