Ostatnie pożegnanie naszej absolwentki Gabrysi Puchalskiej

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 czerwca 2024 r. w wypadku samochodowym zginęła nasza tegoroczna absolwentka Gabriela Puchalska.
Ceremonia ostatniego pożegnania miała miejsce w rodzinnej miejscowości Uczennicy 6 lipca 2024 r.
W takiej chwili trudno znaleźć słowa, które wyraziłyby ból i cierpienie po stracie młodej Osoby, stojącej przecież dopiero na początku swojej drogi życiowej…
Dlatego za W. Szymborską powtórzmy „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. Pozostaniesz Gabrysiu na zawsze w naszych sercach …

Z wyrazami żalu
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców
i Dyrekcja Ekonomika