Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Decyzją Komitetu Głównego bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywać się będzie pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

Przyjęcie wspomnianego hasła przewodniego ma na celu zapoznanie uczestników Olimpiady ze znaczeniem, jakie giełdy pełnią obecnie we współczesnej gospodarce rynkowej oraz przybliżenie im realiów funkcjonowania tego typu instytucji rynkowych. Co więcej, taki dobór tematyki będącej przedmiotem dyskusji w ramach XXXV OWE jest wynikiem wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym w polskim społeczeństwie, jaki ma miejsce
w konsekwencji pandemii COVID-19. Szczególnym jego wyrazem jest wzrost liczby rachunków maklerskich w okresie od stycznia do listopada 2020 r. o 66 tysięcy. Prawidłowe wybory inwestycyjne podejmowane na tym rynku wymagają posiadania stosowanej wiedzy
z zakresu jego funkcjonowania. Stąd też, w opinii Komitetu Głównego celowe jest jej poszerzenie w szczególności w przypadku uczniów szkół średnich, którzy w niedługiej przyszłości będą podejmować decyzje dotyczące swoich oszczędności.

Hasło przewodnie XXXV OWE w zaprezentowanym kształcie jest również wynikiem owocnej współpracy pomiędzy Komitetem Głównym OWE oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi ono nawiązanie do jubileuszu  XXX- lecia Giełdy. Wyrazem tej współpracy jest objęcie obecnej edycji OWE honorowym patronatem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, podobnie jak we wcześniejszych jej edycjach, w części pisemnej pojawią się zagadnienia związane z hasłem przewodnim. Tradycyjnie, części testowe zawodów obejmować będą całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Dla zawodów I i II stopnia (szkolnych i okręgowych) przewidziana jest forma pisemna. Natomiast zawody III stopnia (centralne) przeprowadzone zostaną zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  10 listopada 2021 r. (środa). Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie

Więcej informacji: http://owe.pte.pl/