Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

ETAP SZKOLNY OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zapraszamy uczniów, którzy zadeklarowali udział w tegorocznej edycji
Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej do udziału w zawodach szkolnych !!!

Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym).

Zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. (piątek) 
o godz. 9.00 w świetlicy naszej szkoły.

Hasło przewodnie bieżącej edycji olimpiady brzmi:
„Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:
> pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXIV OWE
(do wyboru z dwóch propozycji),
> zadania z podstaw ekonomii,
> trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych