Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”

Do II etapu (wojewódzkiego) Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zakwalifikowała się
Julia Dobrowolska – klasa II ae
Gabriela Sokołowska – klasa II ae
Dorota Szymczak – klasa III ae.

II etap olimpiady odbędzie się 20.03.2020 r.