Olimpiada logistyczna

ZGŁOŚ SIĘ!!! Sprawdź się!!!

OLIMPIADA LOGISTYCZNA – MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA

LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XII OLIMPIADA LOGISTYCZNA, której główną ideą jest zwiększenie motywacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych do dalszego kształcenia się na kierunku logistyka oraz pokazanie im, że przyszłość należy do branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Olimpiada składa się z 3 etapów:
I Etap (szkolny) – uczestnik w czasie 40 minut rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań. Za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne.
II Etap (okręgowy) – uczestnik w czasie 60 minut rozwiązuje test wielokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań..
III Etap (centralny) – uczestnik w czasie 130 minut rozwiązuje 4 zadania, w tym zadanie problemowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa naszych logistyków i spedytorów!
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Pani Marty Mackojć do dnia 1 października 2022.

Komisja Nauczycieli Logistyki i Spedycji

Skip to content