Ogólnopolski Tydzień Kariery w Ekonomiku

Zakończyliśmy Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem: „Złap za stery do swojej kariery”, który tradycyjnie odbył się w drugiej połowie października.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję skorzystać z wielu prelekcji dotyczących min. uczenia się przez całe życie, wykorzystywania LinkedIn do budowania kariery zawodowej, pracy za granicą, wyznaczania celów…itp. Pracownicy Aresztu Śledczego i Wojskowego Centrum Rekrutacji mówili o blaskach i cieniach pracy w tych służbach a Uniwersytet Zielonogórski zachęcał przyszłych absolwentów do zainteresowania się ofertą uczelni.
Ponadto, jedna z klas wzięła udział w warsztatach w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej nt. „Zamień mocne strony w szanse rozwoju”.

Zwieńczeniem imprezy był quiz sprawdzający wiedzę z doradztwa zawodowego, rynku pracy i edukacji, który wygrały uczennice: Julia Ząbek i Magdalena Rogalska z kl. 4dtp. Nagrodzone zostały również dwa zespoły, które zajęły kolejne miejsca. Warto dodać, że sponsorem nagród była Rada Rodziców.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia, a uczniom za aktywny udział w zajęciach!

FOTORELACJA⇒GALERIA

Doradcy zawodowi